พิเศษ! เพียงดาวน์โหลดและเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ฟรี! กองทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566  หรือจนกว่าจะครบ 2,000 คนแรก