0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/10/22 603,966,041.47 8.3609 -0.0256 -0.31 8.3609 8.4864 8.4864 8.3609

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ C (PRINCIPAL USEQ-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/10/22 130,261.31 8.3618 -0.0256 -0.31 8.3618 8.3619 8.3619 8.3618

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/10/22 20,573,415.28 8.4485 -0.0254 -0.30 8.4485 8.4486 8.4486 8.4485

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/10/22 96,350,199.19 13.2182 0.3955 3.08 13.2182 13.4166 13.4166 13.2182

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ X (PRINCIPAL EUEQ-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 4/10/22 1,550,065.08 13.2922 0.3983 3.09 13.2922 13.2923 13.2923 13.2922

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/10/22 8,515,260.01 5.6241 -0.1065 -1.86 5.6241 5.7086 5.7086 5.6241

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/10/22 20,536,968.06 5.8696 -0.1101 -1.84 5.8696 5.9577 5.9577 5.8696

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/10/22 96,339,019.00 13.1012 -0.0459 -0.35 13.1012 13.2978 13.2978 13.1012

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/10/22 1,503,929.28 13.1012 -0.0459 -0.35 13.1012 13.1013 13.1013 13.1012

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ X (PRINCIPAL JEQ-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 5/10/22 2,363,380.36 13.1417 -0.0454 -0.34 13.1417 13.1418 13.1418 13.1417