0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/1/21 42,946,742.24 13.8713 0.0681 0.49 13.8713 14.0795 14.0795 13.8713

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/1/21 16,730,030.51 10.7122 -0.2431 -2.22 10.7122 10.8730 10.8730 10.7122

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/1/21 58,170,179.30 11.0427 -0.2623 -2.32 11.0427 11.2084 11.2084 11.0427

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/1/21 53,404,084.89 16.6484 0.0045 0.03 16.6484 16.8982 16.8982 16.6484

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/1/21 25,873,934.29 14.3360 -0.131 -0.91 14.3360 14.5511 14.5511 14.3360

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/1/21 51,394,971.44 12.7545 -0.0258 -0.20 12.7545 12.9459 12.9459 12.7545

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 1,741,463,492.69 10.6721 0.02 0.19 0.0000 10.8323 10.8323 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/1/21 461,860,630.74 10.7563 0.0201 0.19 0.0000 10.9177 10.9177 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/1/21 42,898,766.27 16.5549 -0.1503 -0.90 16.5549 16.8033 16.8033 16.5549

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/1/21 1,785,084,719.16 24.0351 -0.2258 -0.93 24.0351 24.3957 24.3957 24.0351