0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EUHY)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/3/20 16,999,091.46 9.4731 -0.0495 -0.52 9.4731 9.5679 9.5679 9.4731

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 30/3/20 33,942,049.18 10.0032 0.1888 1.92 10.0032 10.1533 10.1533 10.0032

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/3/20 13,000,360.23 5.8674 0.1197 2.08 5.8674 5.9555 5.9555 5.8674

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/3/20 20,336,514.57 6.0671 0.1247 2.10 6.0671 6.1582 6.1582 6.0671

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/3/20 91,281,192.58 11.0876 -0.1778 -1.58 11.0876 11.2540 11.2540 11.0876

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/3/20 28,583,288.28 9.5934 0.3319 3.58 9.5934 9.7374 9.7374 9.5934

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/3/20 40,209,882.85 9.4975 0.1182 1.26 9.4975 9.6401 9.6401 9.4975

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 1,045,160,607.76 6.0531 0.2201 3.77 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 311,606,774.27 6.1009 0.2218 3.77 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/3/20 36,037,551.32 10.1970 0.1434 1.43 10.1970 10.3501 10.3501 10.1970