0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/21 804,378,160.17 10.0695 0.0762 0.76 10.0695 10.2206 10.2206 10.0695

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 14/10/21 357,975,604.75 15.9827 0.3924 2.52 15.9827 16.2225 16.2225 15.9827

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/21 11,947,989.30 9.0812 0.1008 1.12 9.0812 9.2175 9.2175 9.0812

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/21 27,812,170.95 9.4557 0.1053 1.13 9.4557 9.5976 9.5976 9.4557

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/21 271,788,585.15 16.7850 0.325 1.97 16.7850 17.0369 17.0369 16.7850

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/21 19,174,290.61 15.4676 0.204 1.34 15.4676 15.6997 15.6997 15.4676

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/21 43,003,172.47 14.1954 0.1172 0.83 14.1954 14.4084 14.4084 14.1954

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 18/10/21 6,201,299,599.57 14.9121 0.0778 0.52 14.9121 15.1359 15.1359 14.9121

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 18/10/21 300,881,762.20 15.0297 0.0784 0.52 15.0297 15.2552 15.2552 15.0297

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/21 32,729,502.38 15.6408 0.1717 1.11 15.6408 15.8755 15.8755 15.6408