0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 8/4/21 49,788,461.87 14.8982 0.1305 0.88 14.8982 15.1218 15.1218 14.8982

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/4/21 12,804,272.62 10.4339 -0.0527 -0.50 10.4339 10.5905 10.5905 10.4339

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/4/21 36,147,228.01 10.8066 -0.0524 -0.48 10.8066 10.9688 10.9688 10.8066

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/4/21 60,564,418.78 16.8035 0.163 0.98 16.8035 17.0557 17.0557 16.8035

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/4/21 19,754,739.49 14.1435 -0.0803 -0.56 14.1435 14.3558 14.3558 14.1435

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/4/21 27,969,426.73 13.9768 0.0184 0.13 13.9768 14.1866 14.1866 13.9768

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 1,840,428,757.81 12.3323 0.2533 2.10 12.3323 12.5174 12.5174 12.3323

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 12/4/21 401,484,386.42 12.4296 0.2553 2.10 12.4296 12.6161 12.6161 12.4296

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/4/21 36,770,644.11 16.0680 -0.1471 -0.91 16.0680 16.3091 16.3091 16.0680

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 9/4/21 2,005,719,636.62 23.3080 -0.2116 -0.90 23.3080 23.6577 23.6577 23.3080