ทีมงานเดิมกับความมุ่งมั่นที่มากขึ้น

เราคือพรินซิเพิล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/19 6,476,454,914.09 21.1662 -0.0929 -0.44 21.1662 21.3780 21.3780 21.1662

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/19 2,217,265,407.47 21.0421 -0.0929 -0.44 21.0421 21.0422 21.0422 21.0421

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/19 17,755,552,892.79 14.1250 -0.0623 -0.44 14.1250 14.2664 14.2664 14.1250

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/19 2,300,468,914.77 21.2232 -0.0936 -0.44 21.2232 21.4355 21.4355 21.2232

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/19 983,511,144.58 11.5794 -0.0571 -0.49 0.0000 11.6953 11.6953 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPAL GOLD8P)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/19 33,974,855.64 8.5476 -0.0128 -0.15 8.5476 0.0000 0.0000 8.5476

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 (PRINCIPAL GOLD8P2)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/19 15,821,410.29 8.7735 -0.0132 -0.15 8.7735 0.0000 0.0000 8.7735

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/19 136,171,412.45 8.0756 -0.0132 -0.16 8.0635 8.0878 8.0878 8.0635

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 15/10/19 3,058,620.69 7.8475 -0.0128 -0.16 7.8357 7.8594 7.8594 7.8357