กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 262,169,269.26 12.7636 -0.0327 -0.26 12.7636 12.7637 12.7637 12.7636

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 18,143,915.11 18.9401 0.0207 0.11 18.9401 18.9402 18.9402 18.9401

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 71,697,986.11 13.6697 0.001 0.01 13.6697 13.6698 13.6698 13.6697

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 3,918,552.83 11.8849 -0.0147 -0.12 11.8849 11.8850 11.8850 11.8849

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 1,290,251,488.28 18.3924 -0.2238 -1.20 0.0000 18.3925 18.3925 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 467,108,069.59 11.6225 0.0007 0.01 11.6225 11.6226 11.6226 11.6225

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 71,462,564.99 12.1881 0.0007 0.01 12.1881 12.1882 12.1882 12.1881

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 1,752,745,070.92 17.1576 -0.0132 -0.08 17.1576 17.1577 17.1577 17.1576

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/12/19 696,554,684.78 19.0566 -0.0636 -0.33 19.0566 19.0567 19.0567 19.0566

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 6/12/19 24,530,160.55 14.2168 0.064 0.45 14.2168 14.2169 14.2169 14.2168