ทีมงานเดิมกับความมุ่งมั่นที่มากขึ้น

เราคือพรินซิเพิล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 271,173,546.73 13.6557 0.0986 0.73 13.6557 13.6558 13.6558 13.6557

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 17,513,984.11 19.4198 0.171 0.89 19.4198 19.4199 19.4199 19.4198

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 73,988,716.63 13.6047 -0.0019 -0.01 13.6047 13.6048 13.6048 13.6047

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 3,963,615.01 12.2218 0.056 0.46 12.2218 12.2219 12.2219 12.2218

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 1,100,239,336.18 18.2622 0.0058 0.03 0.0000 18.2623 18.2623 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 441,423,244.03 11.5788 0.0005 0.00 11.5788 11.5789 11.5789 11.5788

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 79,513,561.02 12.1681 0.0001 0.00 12.1681 12.1682 12.1682 12.1681

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 1,695,405,308.25 17.9597 0.1622 0.91 17.9597 17.9598 17.9598 17.9597

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/8/19 700,278,658.34 20.2006 0.1984 0.99 20.2006 20.2007 20.2007 20.2006

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 19/8/19 22,753,387.34 13.8859 0.1083 0.79 13.8859 13.8860 13.8860 13.8859