ทีมงานเดิมกับความมุ่งมั่นที่มากขึ้น

เราคือพรินซิเพิล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 274,735,215.77 13.6704 0.0738 0.54 13.6704 13.6705 13.6705 13.6704

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 17,933,465.70 19.7084 0.1091 0.56 19.7084 19.7085 19.7085 19.7084

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 67,210,324.64 13.6291 -0.0003 0.00 13.6291 13.6292 13.6292 13.6291

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 4,026,101.71 12.2478 0.0451 0.37 12.2478 12.2479 12.2479 12.2478

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 1,220,433,291.26 19.1269 0.0376 0.20 0.0000 19.1270 19.1270 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 459,448,321.55 11.6011 0.0006 0.01 11.6011 11.6012 11.6012 11.6011

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 77,091,921.56 12.1774 0.0001 0.00 12.1774 12.1775 12.1775 12.1774

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 1,710,105,941.15 18.1325 0.1389 0.77 18.1325 18.1326 18.1326 18.1325

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 707,952,139.48 20.2614 0.1508 0.75 20.2614 20.2615 20.2615 20.2614

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/10/19 24,109,798.15 14.0481 0.1559 1.12 14.0481 14.0482 14.0482 14.0481