ทีมงานเดิมกับความมุ่งมั่นที่มากขึ้น

เราคือพรินซิเพิล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 2,584,741,265.63 12.0175 -0.0001 0.00 12.0175 12.0176 12.0176 12.0175

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 141,617,658.23 12.0856 -0.0001 0.00 12.0856 12.0857 12.0857 12.0856

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 43,213,833.38 12.0331 -0.0001 0.00 12.0331 12.0332 12.0332 12.0331

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 4,408,700,014.35 10.0187 -0.0001 0.00 10.0187 10.0188 10.0188 10.0187

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 4,660,067,993.22 13.8658 0.0002 0.00 13.8658 13.8659 13.8659 13.8658

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 39,283,205.14 12.3513 0.0003 0.00 12.3513 12.3514 12.3514 12.3513

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 606,705,890.66 11.4255 0.0001 0.00 11.4255 11.4256 11.4256 11.4255

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 3,598,108.93 11.5982 0.0001 0.00 11.5982 11.5983 11.5983 11.5982

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 5,590,052.94 10.3215 0 0.00 10.3215 10.3216 10.3216 10.3215

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 16/10/19 50,435,602.32 11.2827 0.0001 0.00 11.2827 11.2828 11.2828 11.2827