ทบทวนภาวะเศรษฐกิจกับตลาดทุนช่วงครึ่งปีแรก และปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามในช่วงครึ่งหลังปี 2020

ทบทวนภาวะเศรษฐกิจกับตลาดทุนช่วงครึ่งปีแรก และปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามในช่วงครึ่งหลังปี 2020