เตือนภัย SMS ปลอม!

เตือนภัย SMS ปลอม

เนื่องจากมีลูกค้า บลจ. พรินซเพิล บางท่านได้รับ SMS ที่ใช้ชื่อผู้ส่งว่า PRINCIPAL

ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บลจ. พรินซิเพิล ไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าว หากท่านได้รับ SMS ดังกล่าว กรุณาอย่าหลงเชื่อหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, รหัสผ่านส่วนตัว (password), OTP

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

Inbox ของ Principal Thailand Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand

📞 หรือโทร. 026869595