ทีมงานเดิมกับความมุ่งมั่นที่มากขึ้น

เราคือพรินซิเพิล

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/7/19 687,184,772.35 10.1805 0.0519 0.51 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย บุรี (SBPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/7/19 531,007,774.14 6.4131 0.0014 0.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/7/19 510,990,555.37 8.4741 0.0241 0.29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 31/7/19 1,061,251,464.96 7.2473 0.0204 0.28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/9/19 271,830,709.07 13.6262 -0.0383 -0.28 13.6262 13.6263 13.6263 13.6262

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/9/19 17,835,048.72 19.6440 -0.023 -0.12 19.6440 19.6441 19.6441 19.6440

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/9/19 2,586,515,106.61 12.0104 0.0003 0.00 12.0104 12.0105 12.0105 12.0104

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/9/19 135,045,034.76 12.0785 0.0004 0.00 12.0785 12.0786 12.0786 12.0785

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/9/19 43,220,419.93 12.0260 0.0003 0.00 12.0260 12.0261 12.0261 12.0260

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 20/9/19 4,326,320,611.80 10.0126 0.0003 0.00 10.0126 10.0127 10.0127 10.0126