0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 218,035,164.24 10.1186 -0.1039 -1.02 10.1186 0.0000 10.1187 10.1186

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 14,414,091.94 13.5610 -0.2758 -1.99 13.5610 13.5611 13.5611 13.5610

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 1,668,785,531.94 12.1539 -0.0077 -0.06 12.1539 12.1540 12.1540 12.1539

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 132,712,589.88 12.2229 -0.0077 -0.06 12.2229 12.2230 12.2230 12.2229

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 51,324,561.58 12.1697 -0.0077 -0.06 12.1697 12.1698 12.1698 12.1697

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 198,105,142.42 12.1840 -0.0075 -0.06 12.1840 12.1841 12.1841 12.1840

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 4,378,784,364.72 10.1376 -0.0069 -0.07 10.1376 10.1377 10.1377 10.1376

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 881,269,549.24 8.7690 -0.0753 -0.85 8.7690 8.8129 8.8129 8.7690

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 5,951,837,734.06 14.0612 -0.0093 -0.07 14.0612 14.0613 14.0613 14.0612

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 1/4/20 100,307,282.34 13.7820 -0.0088 -0.06 13.7820 13.7821 13.7821 13.7820