0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 3,986.01 9.0210 -0.0255 -0.28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 2,258,193.23 8.5321 -0.0244 -0.29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 25/11/22 15,529,761.35 9.1447 -0.0258 -0.28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/11/22 934,413,274.46 4.9434 -0.0435 -0.87 4.9434 5.0177 5.0177 4.9434

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/11/22 303,311,171.52 9.4888 0.0455 0.48 9.4888 9.6312 9.6312 9.4888

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/11/22 291,994,884.77 9.3082 -0.043 -0.46 9.3082 9.4079 9.4079 9.3082

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/11/22 114,247,471.91 12.1640 0.0029 0.02 12.1640 12.3466 12.3466 12.1640

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/11/22 23,269,082.53 9.7054 0.0337 0.35 9.7054 9.8026 9.8026 9.7054

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 22/11/22 339,082,410.16 8.8477 0.0301 0.34 8.8477 8.9363 8.9363 8.8477

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 21/11/22 183,281,267.57 8.5233 -0.0239 -0.28 8.5233 8.6512 8.6512 8.5233