0

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 7/5/21 53,023,743.00 15.3033 0.1665 1.10 15.3033 15.5329 15.5329 15.3033

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 10/5/21 13,543,697.32 10.6257 -0.0375 -0.35 10.6257 10.7852 10.7852 10.6257

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 10/5/21 31,846,074.63 11.0239 -0.0391 -0.35 11.0239 11.1894 11.1894 11.0239

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 10/5/21 58,728,996.85 16.3689 0.0944 0.58 16.3689 16.6145 16.6145 16.3689

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 10/5/21 19,123,564.82 13.7790 -0.0859 -0.62 13.7790 13.9858 13.9858 13.7790

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 10/5/21 24,004,153.41 14.1100 -0.007 -0.05 14.1100 14.3218 14.3218 14.1100

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/5/21 2,026,262,025.39 12.8662 -0.1359 -1.05 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 11/5/21 323,601,049.13 12.9677 -0.137 -1.05 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 10/5/21 35,677,170.40 16.2026 0.034 0.21 16.2026 16.4457 16.4457 16.2026

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)

CURRENCY NAV DATE FUND NAV CHANGE CHANGE % BID OFFER SWITCH IN SWITCH OUT
THB 10/5/21 2,022,898,714.32 23.5020 0.0477 0.20 23.5020 23.8546 23.8546 23.5020