กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP)

ภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ตลาดหุ้นผันผวนจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐ 

ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างอสังหาริมทรัพย์จึงได้รับความสนใจ กองทุนอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตสูงมาก โดยกลุ่มออฟฟิศ ห้างสรรพสินค้า และโลจิสติกส์ยังมีโอกาสเติบโตอยู่ ในขณะที่ Infrastructure เป็นสินทรัพย์ที่ผูกกับสัมปทานของรัฐ ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม CIMB-Principal Property Income Fund หรือ CIMB-PRINCIPAL iPROP นับเป็นอีกกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและสิงคโปร์ เน้นสินทรัพย์ที่มีระดับการเช่ามั่นคง อัตราการเช่าดี ทำเลดี เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี คาดหวังผลตอบแทนปีละ 5-6% และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ 
นับเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจในยามภาวะตลาดหุ้นโลกผันผวน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินชิเพิล จำกัด
โทร : 02-686-9595
www.principal.th