คุณแบรนดา ชู, ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

คุณแบรนดามีประสบการณ์กว่า 20 ปีในหลากหลายตำแหน่งในสาขาการบริหารสินทรัพย์ ธนาคารและการตรวจสอบ เริ่มชีวิตทำงานด้วยการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกกับบริษัทการบัญชีระดับนานาชาติจึงมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินในฐานะนักวิเคราะห์การเงินของธุรกิจและหัวหน้าฝ่ายกิจการด้านการเงินกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล ประเทศมาเลเซีย ในปี 2555 ได้ร่วมงานกับพรินซิเพิล ประเทศไทยในตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตลอดการทำงานได้มีส่วนร่วมในการควบรวมของหลายโครงการและการปรับโครงสร้างของหลายธุรกิจ 

 

ความรับผิดชอบในปัจจุบันประกอบด้วยการบริหารด้านเงินทุนของบริษัท การเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดำเนินงานของกองทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรการ คุณแบรนดามีใบอนุญาต Certified Public Accountant (“CPA”) of Malaysian Institute of Certified Public Accountants (“MICPA”) และ Chartered Accountant (“CA”) of Malaysian Institute of Accountants (MIA) และได้รับรางวัลนักเรียนยอดเยี่ยมขณะศึกษา

ในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จาก University Putra Malaysia (UPM), ประเทศมาเลเซีย