คุณเอฟเฟนดี ชาฮูล ฮามิด, กรรมการ

คุณเอฟเฟนดีเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม CIMB ทำหน้าที่บริหารธุรกิจต่าง ๆ ในด้านการธนาคารระดับภูมิภาคของกลุ่มสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริษัทขนาดกลาง มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างข้อเสนอที่แตกต่างและดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยก่อนหน้านั้น คุณเอฟเฟนดีเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและการสื่อสารของกลุ่ม ทำหน้าที่บริหารกิจกรรมการตลาดและการสื่อสารทั้งหมดของกลุ่ม ก่อนหน้านั้น คุณเอฟเฟนดีรับหน้าที่เป็นกรรมการในแผนกวาณิชธนกิจของกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การสร้างและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทเป็นหลัก การทำงานของคุณเอฟเฟนดีในปีแรก ๆ จึงเกี่ยวกับการพัฒนาลูกค้าที่เป็นบริษัทระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการลงทุนในหุ้นของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กิจกรรมการควบรวมกิจการทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และการขยายธุรกิจโดยทั่วไป

คุณวุฒิ:
เกียรตินิยม Electronic Engineering with Optoelectronics, University College London
ศิษย์เก่าโครงการ CIMB-INSEAD Leadership Programme.