คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Macquarie University เครือรัฐ Australia เคยเป็นผู้บริหารกลุ่มการเงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี และมีประสบการทำงานในฝ่ายบัญชีของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ รวมถึงเคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ อาทิ PcW, IBM และ Deloitte