คุณ ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล ภูมิภาคเอเชีย

นาย ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล ภูมิภาคเอเซีย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Universidad de Chile ประเทศชิลี และมีประสบการทำงานกว่า 30 ปี ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน การธนาคาร ประกันภัย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

นาย ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา เข้ารับตำแหน่งกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562