คุณ ชอง วี ยี (โทมัส ชอง) , ประธานกรรมการ, กลุ่มพรินซิเพิล ภูมิภาคเอเชีย

คุณโทมัส ชอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชียของกลุ่มพรินซิเพิลและรับผิดชอบภูมิภาคเอเชียใต้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก London School of Economics, University of London และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Olin Business School, Washington University in St. Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตั้งแต่เข้าร่วมงานกับพรินซิเพิลในปี 2558 นายโทมัส ชอง เป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศจีนและฮ่องกง การสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาค และการวางแนวทางของตลาดเอเชียที่ช่วยให้พรินซิเพิลสร้างโอกาสการเติบโตในระดับภูมิภาค

คุณโทมัส ชอง เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562