คุณต่อ อินทวิวัฒน์, ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณต่อมีประสบการณ์กว่า 23 ปีในธุรกิจการเงินโดย14 ปีในการทำงานให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงสองแห่ง คุณต่อมีความเชี่ยวชาญในด้านการขายและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารสินทรัพย์รวมถึงการวางโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ในตลาด

คุณต่อเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาธุรกิจ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ครอบคลุมด้านการพัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

เคยรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ จำกัด (ประเทศไทย) เคยทำงานกับบลจ. ไอเอ็นจี ING (ประเทศไทย) กลุ่มธนาคารเอเชีย บริษัทการจัดการสินทรัพย์ธนาคารเอเชีย บริษัท ASEC Finance and Security และบริษัทการเงินและหลักทรัพย์เอกชาติ

คุณต่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทในสาขา General Business Administration จาก Winthrop University, South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา