คุณ เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด, กรรมการ

คุณ เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และการลงทุนให้กับกลุ่มซีไอเอ็มบี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุนทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับภูมิภาค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) จาก University of London


คุณ เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด เข้ารับตำแหน่งกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559