นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว , กรรมการ

คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Macquarie University เครือรัฐ Australia เคยเป็นผู้บริหารกลุ่มการเงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี และมีประสบการทำงานในฝ่ายบัญชีของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ รวมถึงเคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ อาทิ PcW, IBM และ Deloitte