ประชาสัมพันธ์โปรโมชันพิเศษ Principal Golden Week ฟรี! ค่าธรรมเนียมการขาย (Free! Front-end fee) ทุกกองทุนของ บลจ.พรินซิเพิล สำหรับลูกค้าที่ลงทุนกับแอป Principal TH ตั้งแต่ 13-17 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

Principal GOLDEN Week ฟรีค่าธรรมเนีมการขาย

บลจ. พรินซิเพิล ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชันพิเศษ Principal Golden Week ฟรี! ค่าธรรมเนียมการขาย (Free! Front-end fee) ทุกกองทุนของ บลจ.พรินซิเพิล สำหรับลูกค้าที่ลงทุนกับแอป Principal TH ตั้งแต่ วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1) รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่ทำรายการซื้อ (Subscription) ผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”)
2) ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
3) รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in)
4) บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

ดาวน์โหลดแอป Principal TH ได้ที่
iOS: https://apple.co/3lTk6gU
Android: https://bit.ly/2VKX6WP

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแอป Principal TH ได้ที่ https://bit.ly/2VKXowT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 026869595
https://www.principal.th
 
หรือติดตาม บลจ. พรินซิเพิล ผ่านช่องทาง

Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand

LINE : https://lin.ee/C6KFF6E หรือ @principalthailand

YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตต