มองหากองทุนรวมระยะยาว บลจ. พรินซิเพิลขอเเนะนำ 4 กองทุน SSF RMF ที่ควรมีติดพอร์ต เน้นลงทุนสินทรัพย์คุณภาพ

SSF-RMF-Web

กองทุนRMF_SSF_ลดหน่อยภาษี

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี สำหรับคนที่ยังไม่มีไอเดียว่าซื้อกองทุน SSF RMF ไหน ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอแนะนำ 4 กองทุน SSF RMF ที่ควรมีติดพอร์ต ตอบโจทย์คนที่ต้องการลงทุนระยะยาวแบบครบวงจร 


ทำไมต้องลงทุน SSF RMF?

กองทุนประหยัดภาษี SSF/RMF เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการวางแผนสร้างความมั่นคงในระยะยาว ที่สำคัญได้ประโยชน์ 2 เรื่อง 

1. มีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
2. ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี

เหมาะกับช่วงเวลาของการมองหาตัวช่วยจัดการภาษีเป็นอย่างมาก ว่าแล้ววันนี้ บลจ. พรินซิเพิลขอเเนะนำ 4 กองทุน SSF RMF ที่ควรมีติดพอร์ต เน้นลงทุนสินทรัพย์คุณภาพ

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF) หนึ่งใน list ของการลงทุนระยะยาวที่นักลงทุนต้องห้ามพลาด

PRINCIPAL GOPP

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้  (PRINCIPAL GOPP)” เป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว หรือทั่วไปจะเรียกว่า Feeder Fund โดยนโยบายลงทุนใน ‘Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund’ ซึ่งกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar ซึ่งบริหารโดย “Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited” (as of 30 Sept 2021)

โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นธุรกิจคุณภาพดีทั่วโลกที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เน้นเลือกหุ้นรายตัวแบบ High Conviction ในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์มีโอกาสเติบโตได้ดีในกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งในกลุ่ม Tech และ Non-Tech จำนวน 20 – 30 บริษัท ภายใต้แนวคิด Disruptor และ Survivor ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ลงทุนจึงมีลักษณะเป็นธุรกิจประเภท ‘SaaS (Software as a Service)’ หรือธุรกิจประเภท ‘Platform’ ต่าง ๆ และนอกจากนี้กองทุนยังได้มีการลงทุนในสินค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือแพทย์ E-Commerce Logistic On-line Education ฯลฯ .
ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

Amazon : e-commerce platform ที่ขยายโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

DSV : ธุรกิจขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของยานพาหนะขนส่ง และลูกค้าที่ต้องการกระจายสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจ

Hermes : ผู้ผลิตเครื่องหนังที่ใช้สำหรับการขี่ม้า ที่ผันตัวเองมาทำเครื่องหนังและกระเป๋า Hi-end ที่ต้องต่อคิวซื้อกันทั่วโลก

Foshan Haitian : ผู้ผลิตเครื่องปรุงในจีน ที่มีซีอิ๊วเป็นสินค้าเด่น และอยู่คู่ครัวจีนมาอย่างยาวนาน และไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากกระแสโลกาภิวัตน์ 

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GOPP-SSF 

ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9595

Copyright @ 2021 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDI-RMF) นักลงทุนรู้ดีว่าถ้าไม่แข็งแกร่งจริงเป็นผู้นำโลกไม่ได้

PRINCIPAL APDI

ภูมิภาคเอเชียมีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง กลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับ Megatrend เช่น E-commerce, Online Learning, IT, Semi-conductor, Electronics, Industrials, Consumer Discretionary ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับการเปิดประเทศ โดยปัจจัยเกื้อหนุนคือการกลับมาเปิดเศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงขับเคลื่อนจากภายในประเทศประกอบกับการส่งออกไปยังประเทศทั่วโลก 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)

  • กองทุนหลักลงทุน เชิงรุก ด้วยขอบเขตการ ลงทุน ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • กองทุนลงทุนได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และ REITs ใช้กลยุทธ์ Barbell ทั้ง Growth และ Income แบบ Dynamic ปรับสัดส่วนตามสภาวะตลาด และไม่ยึดติดดัชนีอ้างอิง
  • ธีมลงทุนใหญ่ Digital lifestyle เช่น Ecommerce, Telemedicine, Online Education / 5G&4th Industrial revolution เช่น Data centres, Cloud computing Internet of things Automation และ Decarbonization เช่น รถยนต์ไฟฟ้า

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/APDIRMF 
 

3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  (PRINCIPAL iPROPRMF) 

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)
 

- เป็นการลงทุนเชิงรุกในกองอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน จดทะเบียนในประเทศไทยและสิงคโปร์เป็นหลัก 
- ระดับความเสี่ยง 8
- ขั้นต่ำการลงทุน 1,000 บาท

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/iPROPRMF 

4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF)

- โอกาสลงทุนอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี มีรายได้ค่าเช่ามั่นคง กระจายการลงทุนในเอเชีย-แปซิฟิก ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
- ระดับความเสี่ยง 8
- ขั้นต่ำการลงทุน 1,000 บาท

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/iPROPEN-SSF 
 

PRINCIPAL iPROP

จุดเด่นกองทุน

  • ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของกิจกรรมออนไลน์ เช่น Data Centers โครงสร้างพื้นฐาน และ REITs ในกลุ่ม Logistics ซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเติบโตของ e-commerce และ Reopen เปิดประเทศ เปิดเศรษฐกิจ Retail ได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศ
  • เน้นทำ Company Visit เพื่อเลือกลงทุนแบบ Bottom-up
  • บริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนใน REITs ของกลุ่ม Principal
  • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุนในอสังหาฯ และหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาว สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรืออุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์และเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคจากสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับผู้ลงทุนในกองทุน SSF/RMF กับบลจ. พรินซิเพิล ตั้งเเต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 

อ่านเงื่อนไขการลงทุนและการรับของกำนัลได้ที่ https://www.principal.th/th/PRINCIPAL-SSF-RMF-Promotion-2021

ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9595

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี / ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมรรพากรกำหนด

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF) ลงทุนในธุรกิจคุณภาพดีทั่วโลกที่มีความสามารถในการปรับตัวและเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Change)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)

- กองทุนหุ้นที่ลงทุนครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้น ญี่ปุ่น) ลงทุนได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และ REITs ใช้กลยุทธ์ Barbell ทั้ง Growth และ Income แบบ Dynamic ปรับสัดส่วนตามสภาวะตลาด และไม่ยึดติดดัชนีอ้างอิง ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมตอบโจทย์โลกอนาคตทั่วเอเชีย

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

- บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้

- เนื่องจากกองทุน PRINCIPAL iPROPEN เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง เช่น ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่าการเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอาจทำให้มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

- กองทุน PRINCIPAL iPROPEN นี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชียผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

- ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมรรพากรกำหนด

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต