หุ้นเทคจีน... โตต่อได้ไหม?

หุ้นเทคจีน... โตต่อได้ไหม?

This VDO published in Thai version only

จากผู้ผลิตสินค้าราคาถูกจีนได้ปรับตัวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนเริ่มเบียดขึ้นเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับโลก
นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทเทคโนโลยี Unicorn เกิดใหม่ขึ้นมากมาย อนาคตข้างหน้าจีนได้ตั้งเป้า
เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโดยที่ทางการได้มีการสนับสนุนซึ่งเป็นปัจจัยหนุนในระยะยาวปกติ
ความสนุกและสาระสไตล์ EASY INVEST โดย #GreenEASYINVEST
สัมภาษณ์โดยตรงจาก ดร. พรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด