4 เหตุผล
ที่ควรใช้ Principal TH
เปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปได้เลย
(Online Account Opening)
แนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับคุณ
ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ติดตามพอร์ตการลงทุน
และประวัติการทำรายการ
ติดตามข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงาน
และ NAV
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
พิเศษ! เฉพาะสำหรับลูกค้า Principal TH เท่านั้น
ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการ* กับกองทุน PRINCIPAL iGOLD และ PRINCIPAL SET50 ประเภทหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) เมื่อลงทุนผ่าน Principal TH (*จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
Principal - iGOLD-E
Principal - SET50-E

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth
ก่อนตัดสินใจลงทุน

ยืนยันการเปิดบัญชี
ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน/ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (กรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชน)
สมุดบัญชีเงินฝาก (บัญชีที่จะใช้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
ดาวน์โหลด
Principal TH ได้แล้ววันนี้

    เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต