นิยามและนโยบายการใช้งานคุกกี้


คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ และช่วยให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถ "จดจำ” ข้อมูลเฉพาะบางส่วนจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งก่อนได้ จึงช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่มีการป้องกัน ดำเนินธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย และให้คุณได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งยังช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นขณะใช้งานหน้าเว็บไซต์ของเรา เราเพียงใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์และการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์เท่านั้น

เว็บไซต์ต่างๆ มีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้แตกต่างกัน  เว็บไซต์ของเราใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อช่วยระบุอุปกรณ์ที่คุณเข้าใช้งาน ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมไว้จึงทำให้เราสามารถระบุความต้องการส่วนตัวของคุณได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบที่มีการป้องกันสูง และไม่ได้ค้างอยู่ในคุกกี้หรือบนอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด

คุกกี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยช่วยให้เราจดจำข้อมูลส่วนตัวของคุณ และแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น เราจึงสามารถเรียนรู้ได้ว่า เนื้อหาประเภทใดที่คุณให้ความสนใจ และเนื้อหาส่วนใดที่ไม่เป็นที่ต้องการ เพื่อให้เราพัฒนาและปรับแต่งการแสดงผลให้ตรงกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น เช่น เราสามารถแก้ไขหรือลบหน้าเว็บที่ไม่เป็นที่สนใจ และเลือกแสดงผลเฉพาะเนื้อหาที่คุณต้องการค้นหาเท่านั้น
ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

เราใช้งานคุกกี้อยู่ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  1. คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) คือ คุกกี้ชั่วคราวที่จะหมดอายุเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเราไป หรือเมื่อคุณไม่ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนด คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำข้อมูลการท่องเว็บของคุณในแต่ละครั้งที่เข้าใช้งานเบราว์เซอร์ และช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่จดจำความชอบของคุณภายในเว็บไซต์ของเรา โดยจะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะถูกดึงข้อมูลมาใช้ทุกครั้งที่คุณเข้าใช้งานเบราว์เซอร์ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อช่วยให้เรา “จดจำ” คุณได้เมื่อมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง และช่วยจดจำความสนใจส่วนตัวของคุณ เพื่อที่เราจะได้เลือกแสดงผลเฉพาะเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของคุณเท่านั้น

เกี่ยวกับสปอตไลท์แท็ก
สปอตไลท์แท็กช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ที่เคยคลิกหรือดูโฆษณาดิจิทัลของเรา โดยจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุข้อมูลส่วนตัวได้เท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการบันทึกข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่อยู่อีเมล หรือเลขที่อยู่ไอพี (Internet Protocol - IP)
 

จะมีการรายงานกิจกรรมของสปอตไลท์เฉพาะเมื่อมีผู้ใช้งานที่ตรงตามเกณฑ์ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. มีการคลิกที่โฆษณาตัวใดตัวหนึ่ง และถูกส่งมายังเว็บไซต์ของเรา หรือรับชมโฆษณาตัวใดตัวหนึ่งของเราแล้วกดเข้าชมเว็บไซต์ในภายหลัง
  2. ดำเนินกิจกรรมบางอย่างบนหน้าเว็บไซต์ที่มีการติดตั้งสปอตไลท์แท็กเอาไว้
  3. ดำเนินกิจกรรมนี้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำการคลิก และ/หรือ รับชมโฆษณาตัวใดตัวหนึ่งของเรา

การใช้งานข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
เราอาจรวบรวมข้อมูลการใช้งานระหว่างที่คุณเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มดิจิตอลของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึง เวลาตอบสนองบนหน้าเว็บไซต์, ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด, ช่วงเวลาที่คุณมักจะเยี่ยมชมเว็บไซต์, ระยะเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์, หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม หากคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามาก่อน, การตอบสนองบนหน้าเว็บไซต์ เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การคลิก การชี้เม้าส์ (Mouse Overs) เป็นต้น, เบราว์เซอร์ประเภทใดที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงคุณออกจากเว็บไซต์ของเราด้วยวิธีการใด เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถระบุวิธีในการแก้ไขและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตัวอย่างของข้อมูลที่เรารวบรวมและวิเคราะห์นั้นประกอบด้วย เลขที่อยู่ไอพี (Internet Protocol - IP) หรือตัวระบุเฉพาะอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต, ที่อยู่อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ รุ่น และการตั้งค่าเขตเวลาในเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชันของปลั๊กอิน และระบบปฏิบัติการ ทั้งนี้ Principal เล็งเห็นว่า ข้อมูลที่รวบรวมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของเรานั้นมีความสำคัญยิ่ง ในขณะนี้ Principal ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการส่งสัญญาณห้ามติดตามในเบราว์เซอร์ (Do Not Track) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งส่งจากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามผู้เข้าชมเว็บไซต์จะยังคงสามารถควบคุมการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ของ Principal ได้อยู่

คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ได้อย่างไร
ข้อมูลต่างๆ ที่เรารวบรวมมานั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ (เช่น Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer และอื่นๆ ) ยอมรับข้อมูลคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ที่จริงแล้วคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การปรับการตั้งค่าในการเก็บข้อมูลอาจจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบนหน้าเว็บไซต์บางส่วน รวมถึงข้อมูลบัญชีที่พบหลังการเข้าสู่ระบบด้วย

หากคุณไม่ต้องการเก็บค่าคุกกี้ ให้ดูที่ส่วนช่วยเหลือของเบราว์เซอร์เพื่อตั้งค่าปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด หรือขอรับคำแจ้งเตือนก่อนที่จะมีการจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณยังสามารถติดตั้งโปรแกรม Google Analytics Opt-out Add-on บนเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณอีกด้วย