ความเสี่ยงในการใช้อินเทอร์เน็ต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ให้ความสำคัญสูงสุดการป้องกันด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าอย่างเข้มงวดร รัดกุมและเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นบางส่วนอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องระมัดระวังและตระหนักว่า คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่านมีความปลอดภัยและได้รับการป้องกันจากการเข้าใช้งานของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ โปรแกรมบุกรุกจากไวรัสที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม พึงระวังจดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรือไฟล์แนบที่อาจจะพยายามเข้าถึงข้อมูลของท่านได้