ทีมงานเดิมกับความมุ่งมั่นที่มากขึ้น

เราคือพรินซิเพิล

ติดต่อเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

โทร. +(662) 686 9595
กองทุนรวม: clientservice@principal.th
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: pvdandpfmkt@principal.th
กองทุนส่วนบุคคล: pvdandpfmkt@principal.th
อื่นๆ: clientservice@principal.th

44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330