ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่มีมากกว่า 500 คน ใน 4 ประเทศ ไทย มาเลเซีย และอินโดนิเซีย เพื่อทำให้เป้าหมายทางการเงินของคนไทยเป็นจริง

สามารถส่งประวัติของคุณมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  recruitment@principal.th

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ