เกี่ยวกับพรินซิเพิล (Principal)

เราช่วยเหลือผู้คนและบริษัททั่วโลกเพื่อสร้าง ปกป้องและทำให้สุขภาพทางการเงินเติบโต ด้วยความเชี่ยวชาญของเราทางด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ การประกันชีวิตและการบริหารสินทรัพย์ เราสร้างความก้าวหน้าด้านการเงินไปสู่อนาคตทางการเงินที่มั่นคงให้กับลูกค้าทุกระดับรายได้และพอร์ตโฟลิโอผ่านนวัตกรรมและเครื่องมือการลงทุนที่ใช้ได้จริง

พรินซิเพิลเป็นสมาชิกของ FORTUNE 500® โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของพรินซิเพิลจำนวน 675.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2019)  โดยให้บริการแก่ลูกค้าจำนวน 22 ล้านคนโดยมีสำนักงานในตลาด 19 แห่งทั่วทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 พรินซิเพิลภาคภูมิใจที่ได้เป็นหุ้นส่วนกับ CIMB Group ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวผ่านวิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหาซึ่งรวมถึง
-    กองทุนรวมตราสารทุน
-    กองทุนรวมตราสารหนี้
-    กองทุนรวมตลาดเงิน
-    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
-    กองทุนส่วนบุคคล
-    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ