ด้วยประสบการณ์ที่มีมากมาย

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลหลากหลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้บริหารของเรามุ่งมั่นที่จะรักษาประวัติศาสตร์ด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ สร้างพันธสัญญาสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและขับเคลื่อนภารกิจของเราเพื่อช่วยให้ผู้คนและธุรกิจประสบความสำเร็จทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

  นายจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์ (เท็ด พูลล์)

  ประธานกรรมการ

  คุณเท็ด พูลล์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Principal International, Asia เขาเป็นผู้นำในการบริหาร…

  นางชอง ชอย วัน

  กรรมการ

  คุณชอย วัน มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน การพัฒนาองค์กร การควบรวมและซื้อกิจการในธุรกิจปร…

  นายอุเดย์ จายาราม

  กรรมการ

  คุณอุเดย์ จายาราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร หัวหน้างานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของบริษัท…

  นายศิระ อินทรกำธรชัย

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  คุณศิระเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) ประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งดั…

  นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

  กรรมการ

  คุณสุธีร์เป็นนักการธนาคารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการบริหารการเงินถึง 33 ปี และได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงในด้านผล…

  นายจุมพล สายมาลา

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

  คุณจุมพล สายมาลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบริหารธ…

คณะกรรมการบริหาร

 • นายจุมพล สายมาลา

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

  คุณจุมพล สายมาลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบริหารธ…

 • นางสาวแบรนดา ชู

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

  คุณแบรนดา ชู มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในหลากหลายตำแหน่งในสาขาการบริหารสินทรัพย์ ธนาคารและการตรวจสอบ เริ่มชีวิตทำง…

 • นายต่อ อินทวิวัฒน์

  ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  คุณต่อ อินทวิวัฒน์ มีประสบการณ์กว่า 23 ปีในธุรกิจการเงินโดย 14 ปีในการทำงานให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนร…

 • นายศุภกร ตุลยธัญ

  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

  คุณศุภกร ตุลยธัญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก W…