ด้วยประสบการณ์ที่มีมากมาย

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลหลากหลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้บริหารของเรามุ่งมั่นที่จะรักษาประวัติศาสตร์ด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ สร้างพันธสัญญาสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและขับเคลื่อนภารกิจของเราเพื่อช่วยให้ผู้คนและธุรกิจประสบความสำเร็จทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

  นายจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์ (เท็ด พูลล์)

  ประธานกรรมการ

  คุณเท็ด พูลล์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Principal International, Asia เขาเป็นผู้นำในการบริหาร…

  นางชอง ชอย วัน

  กรรมการ

  คุณชอย วัน มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน การพัฒนาองค์กร การควบรวมและซื้อกิจการในธุรกิจปร…

  นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

  กรรมการ

  คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำเร็จก…

  นายอุเดย์ จายาราม

  กรรมการ

  คุณอุเดย์ จายาราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร หัวหน้างานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของบริษัท…

  นายจุมพล สายมาลา

  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คุณจุมพล สายมาลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบริหารธ…

คณะกรรมการบริหาร

 • นายจุมพล สายมาลา

  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คุณจุมพล สายมาลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบริหารธ…

 • นางสาวแบรนดา ชู

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

  คุณแบรนดา ชู มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในหลากหลายตำแหน่งในสาขาการบริหารสินทรัพย์ ธนาคารและการตรวจสอบ เริ่มชีวิตทำง…

 • นายต่อ อินทวิวัฒน์

  ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  คุณต่อ อินทวิวัฒน์ มีประสบการณ์กว่า 23 ปีในธุรกิจการเงินโดย 14 ปีในการทำงานให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนร…

 • นายศุภกร ตุลยธัญ

  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

  คุณศุภกร ตุลยธัญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก W…