ด้วยประสบการณ์ที่มีมากมาย

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลหลากหลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้บริหารของเรามุ่งมั่นที่จะรักษาประวัติศาสตร์ด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ สร้างพันธสัญญาสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและขับเคลื่อนภารกิจของเราเพื่อช่วยให้ผู้คนและธุรกิจประสบความสำเร็จทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

  คุณ ชอง วี ยี (โทมัส ชอง)

  ประธานกรรมการ, กลุ่มพรินซิเพิล ภูมิภาคเอเชีย

  คุณโทมัส ชอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชียของกลุ่มพรินซิเพิลและรับผิดชอบภูมิภาคเอเชียใต้ สำเร็จการศึก…

  คุณเอฟเฟนดี ชาฮูล ฮามิด

  กรรมการ

  คุณเอฟเฟนดีเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม CIMB ทำหน้าที่บริหารธุรกิจต่าง ๆ ในด้านการธ…

  คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  คุณวิไลพร  ลิ่วเกษมศานต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโ…

  คุณบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  คุณบุญศักดิ์  เจียมปรีชา เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พ…

  คุณ ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล ภูมิภาคเอเชีย

  นาย ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการ…

  คุณจุมพล สายมาลา

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

  คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำเร็จก…

คณะกรรมการบริหาร

 • คุณจุมพล สายมาลา

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

 • คุณวิน พรหมแพทย์

  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

  คุณวิน พรหมแพทย์ ร่วมงานกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน น…

 • คุณต่อ อินทวิวัฒน์

  ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  คุณต่อมีประสบการณ์กว่า 23 ปีในธุรกิจการเงินโดย14 ปีในการทำงานให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมระดับนานาชาต…

 • คุณแบรนดา ชู

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

  คุณแบรนดามีประสบการณ์กว่า 20 ปีในหลากหลายตำแหน่งในสาขาการบริหารสินทรัพย์ ธนาคารและการตรวจสอบ เริ่มชีวิตทำงานด้…