ด้วยประสบการณ์ที่มีมากมาย

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลหลากหลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้บริหารของเรามุ่งมั่นที่จะรักษาประวัติศาสตร์ด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ สร้างพันธสัญญาสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและขับเคลื่อนภารกิจของเราเพื่อช่วยให้ผู้คนและธุรกิจประสบความสำเร็จทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

  คุณ ชอง วี ยี (โทมัส ชอง)

  ประธานกรรมการ, กลุ่มพรินซิเพิล ภูมิภาคเอเชีย

  คุณ เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด

  กรรมการ

  คุณ เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และการลง…

  คุณ วิไลพร ลิ่วเกษมศานต์

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  คุณ วิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิาระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิ…

  คุณ บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  คุณบุญศักดิ์  เจียมปรีชา เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พ…

  คุณ ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล ภูมิภาคเอเชีย

  คุณ ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร มีประสบการณ์ทำงานมากว่า…

  คุณ จุมพล สายมาลา

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

คณะกรรมการบริหาร

 • คุณ จุมพล สายมาลา

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

 • คุณ วิน พรหมแพทย์

  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

 • คุณ ต่อ อินทวิวัฒน์

  ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

 • คุณ แบรนดา ชู

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ