นายศิระ อินทรกำธรชัย, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณศิระเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) ประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวถึงสองวาระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2563


ซึ่งก่อนเข้ารับตำแหน่งสูงสุด คุณศิระได้ดำรงตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่งใน PwC รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของบริษัท PwC ซึ่งครอบคลุม 5 ประเทศที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และลาว โดยคุณศิระได้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าข้ามชาติรายใหญ่ ตลอดจนธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจครอบครัวในพื้นที่ต่างๆ ด้วยประสบการณ์ระดับมืออาชีพถึงสามทศวรรษ ประกอบความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญครอบคลุมทั้งการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการกำกับดูแล ภาษีนิติบุคคล และการวางแผนภาษีกลุ่มเชิงกลยุทธ์


คุณศิระสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และปริญญาโทสาขาการจัดการ (การวิเคราะห์การเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-มิลวอกี ประเทศสหรัฐอเมริกา