นางชอง ชอย วัน, กรรมการ

คุณชอย วัน มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน การพัฒนาองค์กร การควบรวมและซื้อกิจการในธุรกิจประเภทต่างๆ ตั้งแต่ธุรกิจการการเงินไปจนถึงธุรกิจพลังงาน โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกลุ่มการเงินธุรกิจและการจัดการลงทุนของกลุ่ม CIMB โดยคุณชอย วันได้เริ่มทำงานที่แรกกับ Southern Bank Berhad ในตำแหน่งนักวิเคราะห์สินเชื่อ ก่อนจะไปร่วมงานเป็นทีมที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนและโอกาสในการเติบโต หลังจากนั้นคุณชอย วัน ได้กลับมาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสที่ Southern Bank Berhad โดยมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆในการควบรวมและซื้อกิจการ ซึ่งหลังจากเข้าซื้อกิจการของ Southern Bank Berhad โดยกลุ่ม CIMB คุณชอย วันได้เข้าร่วมทำงานกับฝ่ายกลยุทธ์ของกลุ่ม CIMB เป็นเวลากว่า 2 ปี ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการพัฒนากิจกรรมธุรกิจของ บริษัท MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd นอกเหนือจากการเป็นหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาธุรกิจแล้ว คุณชอย วันรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลโดยรับผิดชอบเป็นผู้นำในการริเริ่มเปลี่ยนแปลงทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการบุคคลผู้มีความสามารถโดดเด่นและการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีฐานความสามารถที่เหมาะสมและช่องทางในการสนับสนุนแผนการเติบโตเชิงรุกของบริษัท

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 คุณชอย วัน ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท Edra Power Holdings Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ระหว่างประเทศที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในหลายประเทศ ทั้งมาเลเซีย, อียิปต์, บังคลาเทศ, ปากีสถาน, และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการดูแลกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมระหว่างองค์กรธุรกิจ เช่น การเสนอขายหุ้น และการควบรวมและซื้อกิจการของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2563 คุณชอย วันได้ร่วมงานกับกลุ่ม CIMB ในตำแหน่งกรรมการผู้บริหารกลุ่มร่วมค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ดูแลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารพอร์ตการลงทุนสำหรับธนาคาร

คุณวุฒิ:
ปริญญาตรีด้านการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยเทนเนสซี เมืองน็อกซ์วิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา