นายจุมพล สายมาลา , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

คุณจุมพล สายมาลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Lincoln University, Jefferson City, Missouri, ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านบริหารธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนพร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในตลาดทุนและธุรกิจการลงทุน รวมถึงความรู้เชิงลึกและความสามารถอันหลากหลายในการบริหารธุรกิจทั้ง รีเทลแบงก์กิ้ง กองทุน แบงก์แอสชัวรันส์ ตลาดทุน และวาณิชธนกิจ มีประสบการทำงานเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ Wealth Management ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจุมพล เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556