ชมรายการ Morning Wealthย้อนหลังเจาะลึก เศรษฐกิจเวียดนาม วิเคราะห์ตลาดหุ้นยังน่าสนใจลงทุนอยู่หรือไม่?

ชมรายการ Morning Wealthย้อนหลังเจาะลึก เศรษฐกิจเวียดนาม วิเคราะห์ตลาดหุ้นยังน่าสนใจลงทุนอยู่หรือไม่?

ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเวียดนามในปีหน้า รวมถึงโอกาสลงทุนกองทุน ยังน่าสนใจหรือไม่

พร้อมข้อมูลกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL VTOPP)

โดย คุณศุภกร ตุลยธัญ,CFA
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

รับชมผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/thestandardwealth/videos/313418553953894/

Youtube: https://youtu.be/4L-pjXA58Sc

Title alignment
CENTER
Media center image alignment
CENTER