ชมย้อนหลัง รายการถามทันที เศรษฐกิจเวียดนามฟื้น หุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ปรับพอร์ตยังไงดี?

ชมย้อนหลัง รายการถามทันที เศรษฐกิจเวียดนามฟื้น หุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ปรับพอร์ตยังไงดี?

เศรษฐกิจเวียดนามฟื้น หุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ปรับพอร์ตยังไงดี?

รายการถามอีก กับ
ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้บริหารสำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง หัวหน้าการลงทุนฝ่ายตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ดำเนินรายการโดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT ที่ปรึกษาการเงิน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=429473885229210&id=100044998063679