พิเศษ! เพียงเปิดบัญชีกองทุนรวมและลงทุนกองทุนรวม บลจ.พรินซิเพิลครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH