"Reopening" - When Social and Economic Lives Resume

The article published in Thai version only

"Reopening" - When Social and Economic Lives Resume
เมื่อการกลับมาของภาคเศรษฐกิจ นำมาซึ่งโอกาสในการลงทุน

Key takeaways 
ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ปัจจุบัน โลกจะใช้เวลา 9 เดือน เพื่อเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ การฉีดวัคซีนในอัตราที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มมาพร้อมกับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่ลดลง และในที่สุดการทยอยการเปิดเมืองของประเทศทั่วโลก จะมีขึ้นเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระดับปกติได้ ดังที่เกิดในสหรัฐฯ

1. อัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ปัจจุบันกำลังเพิ่มขึ้นโดยโลกจะใช้เวลา 9 เดือน เพื่อเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

graph1

2. จำนวนผู้ได้รับวัคซีนมากขึ้นสอดคล้องจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง ในสหรัฐฯ

graph2

3. การเคลื่อนไหวของคนในสหรัฐฯ กลับมาทำกิจกรรมนอกสถานที่อยู่อาศัยมากขึ้น

graph3

กองทุนรวมเกาะกระแส Reopening

กองทุน จุดเด่น ทำไมถึงได้รับประโยชน์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

Principal Property Income Fund
(PRINCIPAL iPROP)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)
 
 • ลงทุนเชิงรุกในกองอสังหาริมทรัพย์ รีท และโครงสร้างพื้นฐาน จดทะเบียนในไทยและสิงคโปร์เป็นหลัก ซึ่งกระจายอยู่หลายภูมิภาคทั่วโลก 
 • ลงทุนในธีม Digital Economy อย่าง Data centers Logistics และ Reopen อย่าง Retail ที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ
 • พัฒนาการแจกจ่ายวัคซีนมีทิศทางที่ดีขึ้นในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มกลับสู่ระดับปกติมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลบวกต่อสินทรัพย์ประเภทนี้เนื่องจากมีรายได้หลักเป็นค่าเช่า
 • เพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม Recovery play
https://www.principal.th/th/principal/iPROP-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

Principal Vietnam Equity Fund
(PRINCIPAL VNEQ)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในปะเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดนรวมของตนเองด้วย)
 • กองทุนลงทุนเชิงรุกในตลาดเวียดนามที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสุดของภูมิภาค ผ่านการใช้ดัชนีอ้างอิง VN30 ที่สะท้อนเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง
 • กองทุนลงทุนโดยตรงแห่งแรกของไทย ผ่านทีมงานและนักวิเคราะห์ชาวเวียดนาม
 • กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
 • การกลับมาเปิดเศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงขับเคลื่อนจากภายในประเทศ ประกอบกับการส่งออกไปยังประเทศทั่วโลก สอดคล้องกับพัฒนาการข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 • ตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัวลักษณะ V-shaped บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีและมีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
 • ผลประกอบการบริษัท 1Q21 ประกาศออกมาอย่างแข็งแกร่ง
 • คาดรัฐบาลบริหารการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างรัดกุม
https://www.principal.th/th/principal/VNEQ-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้

Principal China Equity Fund
(PRINCIPAL CHEQ)

(กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย)
 • กองทุนลงทุนเชิงรุกในหุ้นจีน A-share เน้นกลุ่มการบริโภค การแพทย์ เทคโนโลยี ที่มีรายได้หลักจากในประเทศ
 • ลงทุนแบบ All-cap ทั้งในหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เปิดโอกาสสร้างกำไร และลดความผันผวนในภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
 • ดูแลโดยผู้จัดการกองทุนภายในประเทศที่ช่วยคัดเลือกสุดยอดกองทุน และปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
 • การกลับมาเปิดเศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงขับเคลื่อนจากภายในประเทศ
 • ตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัวลักษณะ V-shaped บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีและมีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
 • ผลประกอบการบริษัท 1Q21 ประกาศออกมาอย่างแข็งแกร่ง
 • คาดรัฐบาลบริหารการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างรัดกุม
https://www.principal.th/th/principal/CHEQ-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund 
(PRINCIPAL APDI)

 
 • กองทุนหลักลงทุนเชิงรุกด้วยขอบเขตการลงทุนครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • ใช้กลยุทธ์ Barbell ทั้ง Growth และ Income แบบ Dynamic และไม่ยึดติดดัชนีอ้างอิง ทีใช้เป็น Absolute +8% ต่อปี
 • ธีมลงทุนใหญ่ Digital lifestyle เช่น E-commerce, Telemedicine, Online Education / 5G&4th Industrial revolution เช่น Data centres, Cloud computing Internet of things Automation และ De-carbonization เช่น รถยนต์ไฟฟ้า
 • การกลับมาเปิดเศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงขับเคลื่อนจากภายในประเทศจีน ประกอบกับการส่งออกไปยังประเทศทั่วโลก
 • กองทุนเพิ่มสัดส่วนลงทุนกลุ่ม Materials, Consumer Discretionary, Information Technology เช่น ธุรกิจห่วงโซ่คุณค่าของเซมิคอนดักเตอร์
 • คาดรัฐบาลบริหารการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างรัดกุม
https://www.principal.th/th/principal/APDI
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้

Principal Global Commodities Fund (PRINCIPAL GCF)
(กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนซึ่งอิงกับดัชนีICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return จากการเข้าทําสัญญา Swap ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่มีอยู่กับการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย / กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน / คําเตือนความเสี่ยงสูง กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนทั่วไป / ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทําการลงทุน)
 • กองทุนเลียนแบบดัชนี ICE BofAML Commodity index eXtra 03 Index Total Return ครอบคลุมสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน โลหะพื้นฐาน โลหะมีค่า ธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมัน การเกษตร ไปจนถึงปศุสัตว์ 
 • เศรษฐกิจทั่วโลกกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้ง ส่งผลถึงความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น
https://www.principal.th/th/principal/GCF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์

Principal Global Brands Fund 
(PRINCIPAL GBRAND)

(กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และ มีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและ ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม)
 • กองทุนหลักลงทุนเชิงรุกในธุรกิจระดับโลก ที่มีแบรนด์แข็งแกร่งในรูปของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่มาพร้อมกับอำนาจการกำหนดราคาและเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ต่ำ ภายใต้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มลูกค้า และจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก 
   
 • กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วเริ่มกลับเข้าสู่ปกติมากขึ้นหลังจากประชาชนได้รับวัคซีน ที่มาพร้อมกับการเปิดเมือง สอดคล้องกับการเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท
   
https://www.principal.th/th/principal/GBRAND-A


อ่านบทความ "Reopening" - When Social and Economic Lives Resume ที่นี่