รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

ปี 2562

เดือนพฤษภาคม
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2

เดือนมิถุนายน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ตราสารหนี้
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

เดือนกรกฎาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้

เดือนสิงหาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้

เดือนกันยายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

เดือนตุลาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

เดือนพฤศจิกายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม.

เดือนธันวาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้