ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัดขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5 กองทุน

  1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)
  2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม  (PRINCIPAL iFIXED)
  3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม (PRINCIPAL iDIV)
  4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP)
  5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)

อ่านประกาศที่นี่