รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำเดือนมิถุนายน 2565 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M12

รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำเดือนมิถุนายน 2565 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M12