รายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ลงทุนในกองทุน SSF/RMF/ThaiESG 2023

รายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ลงทุนในกองทุน SSF/RMF/ThaiESG 2023

ลงทุนผ่านกองทุนรวม SSF RMF ThaiESG

Image

         

กองทุนชนิดเพื่อการออม (SSF)

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund)

*หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF) และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไม่ได้เป็นตัวแทนขาย

Title alignment
CENTER
Media center image alignment
CENTER