ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุน 5 กองทุน

ประกาศเรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุน 5 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุนเปิดจำนวน 5 กองทุน ดังต่อไปนี้

1.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP)
2.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ (PRINCIPAL CHEQ)
3.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND)
4.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD)
5.    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (PRINCIPAL GOLD8P)

โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิดดังกล่าวได้ลงทุนอยู่ ได้แก่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวัน Polling Day 

อ่านประกาศที่นี่