รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย