ประกาศเรื่อง การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Exclusive Class: Class X ) ของกองทุนเปิดจํานวน 3 กองทุน

ประกาศเรื่อง การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Exclusive Class: Class X ) ของกองทุนเปิดจํานวน 3 กองทุน

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ขอนำส่งประกาศเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Exclusive Class: Class X) ของกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน ดังนี้

  1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)
  2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)
  3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)

โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

อ่านประกาศที่นี่