ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัดขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจำนวน 5 กองทุน

  1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)
  2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)
  3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)
  4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)
  5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ)

อ่านประกาศที่นี่