1 Year Challenge วางแผนการลงทุนและตั้งเป้าหมายประจำปีอย่างไรให้ได้ผล

1 year challenge

หากจะพูดถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการลงทุน ก็คือการตั้งเป้าหมาย ว่าในพอร์ตการลงทุนนี้เราตั้งใจจะลงทุนไปเพื่ออะไร และจะใช้ระยะเวลานานเท่าใด ซึ่งถึงแม้ว่าเป้าหมายของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันก็คือการวางแผนและติดตามผลลัพธ์อย่างเหมาะสม และในโอกาสที่เพิ่งเข้าสู่ปีใหม่มาได้ไม่นานนี้ ก็จะขอชวนทุกคนมาตั้ง Challenge วางแผนการลงทุนใน 1 ปีให้เห็นผลกัน โดยขั้นตอนที่แนะนำมีดังต่อไปนี้

ประเมินตัวเอง


การวางแผนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทบทวนการลงทุนในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ว่าแผนที่เคยวางไว้มีผลลัพธ์เป็นอย่างไร ควรปรับปรุงส่วนไหนบ้าง แต่หากยังไม่เคยลงทุนเลย ให้เริ่มต้นจากการประเมินรายรับรายจ่าย และแบ่งเงินที่ต้องการลงทุนออกมาอย่างชัดเจน โดยพิจารณาแผนการออมและค่าใช้จ่าย ประกอบไปด้วย เพื่อไม่ให้กระทบต่อสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อีกส่วนหนึ่งที่ควรประเมินไปพร้อมกันคือความทนทานในความเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ 2 ปัจจัยหลักด้วยกันได้แก่ ความสามารถในการรับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากช่วงอายุ รายได้ สภาพแวดล้อม และความเชี่ยวชาญในการลงทุน และความเต็มใจในการรับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากทัศนคติ รสนิยม การตัดสินใจ เป็นต้น

ตั้งเป้าหมาย


ในการลงทุนระยะสั้นนั้นเหมาะกับการลงทุนที่เน้นความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง และมีสภาพคล่องสูง จึงควรสร้างพอร์ตลงทุนแบบระมัดระวัง โดยอาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ แต่ถ้าหากเป้าหมายของเราสามารถปรับลดได้ เช่น ต้องการลงทุนเพื่อซื้อของบางอย่าง ซึ่งมูลค่าของสิ่งนั้นอาจลดลงในกรณีที่ผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดได้ ก็อาจขยับไปสู่การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เพิ่มการลงทุนในหุ้นบางส่วนในกองทุนผสม (ตราสารหนี้และหุ้น) หรือเพิ่มการลงทุนในกองทุนหุ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้นแต่สามารถจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับปานกลาง เป็นต้น และหากการลงทุนในส่วนนี้ได้ผลดี ก็สามารถวางแผนต่อเนื่องไปยังเป้าหมายระยะปานกลางและระยะยาวได้ด้วย ทั้งนี้ควรกระจายความเสี่ยงด้วยการแยกสัดส่วนการลงทุนให้ชัดเจน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด

วางแผนลงทุนด้านอื่นๆ 

นอกจากวางแผนการลงทุนในด้านการเงินแล้ว

ด้านสุขภาพและความรู้ก็เป็นส่วนที่แนะนำให้ลงทุนควบคู่ไปด้วยเช่นกัน เพราะจะเป็นปัจจัยเสริมให้การลงทุนมีคุณภาพมากขึ้น จากความพร้อมในการตัดสินใจ


สุขภาพ - การรักษาสุขภาพกายและใจให้อยู่ในสภาพที่ดี ก็เปรียบได้กับการที่เรามีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพอยู่กับตัว และยังเป็นการสร้างวินัยให้แก่ตนเอง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการลงทุนต่อไปได้


ความรู้ - ความรู้นั้นเป็นพื้นฐานของการลงทุน การที่เรารอบรู้ หมั่นอัพเดตข้อมูลความรู้ในแขนงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้วิเคราะห์เหตุการณ์และคาดการณ์เกี่ยวกับการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

สรุปผลการลงทุน

หลังจากที่ได้ดำเนินตามแผนการลงทุนที่วางไว้แล้ว ในช่วงปลายปีให้ทำการประเมินอีกครั้ง เพื่อปูทางนำไปสู่แผนในปีถัดๆ ไป โดยหลังจากที่ทบทวนและสรุปทุกอย่างในขั้นตอนนี้หมดแล้ว ก็อาจแบ่งผลตอบแทนมาให้รางวัลตัวเองเล็กๆ น้อยๆ เช่น อัพเกรดอุปกรณ์ใหม่ในการทำงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเป็นแรงจูงใจการลงทุนต่อไป

อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา และอยากให้มองว่าในระยะสั้นหรือใน 1 ปีนี้ก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในภาพรวมการลงทุน ซึ่งทางพรินซิเพิลก็พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือ ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีคุณภาพ รวมถึงนวัตกรรมและเครื่องมือการลงทุนที่ใช้ได้จริง ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้ 

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9595

อ่านข้อมูลกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth

Reference

https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=decode_begin_invest_1&…, https://www.wealthythai.com/web/contents/WT190600252, https://www.moneywecan.com/short-invest/, https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=542&ty…