5 นิสัยติดตัว ที่จะทำให้ชีวิตสบายขึ้นโดยไม่รู้ตัว

5 นิสัยติดตัว ที่จะทำให้ชีวิตสบายขึ้นโดยไม่รู้ตัว

เมื่อชีวิตต้องเผชิญกับมรสุมครั้งแล้วครั้งเล่า อาจทำให้หลายๆ คนถอดใจเรื่องการออมเงิน หันมาโฟกัสกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันกันเสียมากกว่า แต่อย่างไรเงินเก็บก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ในชีวิตอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นจึงอยากแนะนำวิธีเพิ่มวินัยในการออมเงิน ปั้นให้เป็นนิสัยให้ติดตัว เพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในอนาคตกัน

ออมก่อนใช้ ยังใช้ได้เสมอ 

เริ่มต้นจากการแยกบัญชีให้ชัดเจนระหว่างค่าใช้จ่ายและเงินออม เพราะปกติของคนเรา เมื่อเห็นว่ามีเงินเหลืออยู่ก็มักจะมีเรื่องให้เสียเงินได้ตลอด ดังนั้นเมื่อเงินเดือนเข้าหรือมีรายได้เข้ามาให้รีบหักส่วนของเงินออมไว้ก่อน โดยอาจแบ่งย่อยบัญชีเงินออมตามจุดประสงค์ในการออมด้วยก็จะช่วยให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน สร้างแรงกระตุ้นให้ตั้งใจเก็บเงินได้มากขึ้น

หลีกเลี่ยง Trigger ที่จะกระตุ้นให้เราเสียเงิน 

ให้ลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราซื้อของแต่ละครั้งเกิดจากอะไรบ้าง นอกจากสิ่งที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ ในหลายๆ ครั้งก็อาจเกิดจากข้อมูลโปรโมชั่นที่พร้อมจะเข้าหาเราจากทุกที่ ดังนั้นสิ่งที่พอจะหลีกเลี่ยงได้ก็เช่น ลบแอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อของออกหรือปิดการแจ้งเตือน ลดการไปห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นพื้นที่ในการจับจ่ายใช้สอย ประชันโปรโมชั่นกันแต่ละห้างร้าน หรือบางครั้งการซื้อของอาจเกิดจากความเครียด ก็ควรหากิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมาทดแทน

เงินไม่พอก็ห้ามยืม 

ถือเป็นคติหลักในการเก็บเงิน หากมีสิ่งของที่ต้องการแต่มีเงินไม่เพียงพอก็ห้ามยืมเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการยืมจากคนรู้จัก หรือยืมตัวเองด้วยการใช้เงินในอนาคต อย่างบัตรเครดิต เพราะเป็นหนทางที่ก่อให้เกิดหนี้สินได้ง่าย และมักไม่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว มีโอกาสสูงที่จะวนลูปไม่รู้จบจนกลายเป็นนิสัยการใช้เงินที่ไม่ดีไปในที่สุด ในทางกลับกันหากมีคนมายืมเงินเรา ก็ควรคำนึงถึงกำลังของตัวเองก่อนว่าหากให้ยืมไปแล้วตัวเองจะเดือดร้อนหรือไม่ 

ทำทีละหน่อยแบบค่อยเป็นค่อยไป 

เพื่อที่จะออมเงินอย่างได้ผล แนะนำให้เริ่มเก็บเงินจากจำนวนน้อยๆ ก่อน เหมือนกับที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ ก็ควรเริ่มจากจำนวนน้อยเพื่อสร้างความคุ้นเคย เพราะหากเริ่มหักเงินจำนวนมากเก็บออมไปเลยอาจทำให้เกิดการความเครียด กลายเป็นใช้เงินเกินกว่าที่ต้องการจะเก็บไว้ได้ กว่าจะกลับมาเริ่มออมครั้งใหม่ได้ก็ต้องใช้ระยะเวลา เพราะฉะนั้นการค่อยๆ ก้าวไปช้าๆ แต่มั่นคงก็จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้

ทำอย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้ 

ระหว่างการออม เราอาจจะเจอวิธีการออมใหม่ๆ ซึ่งจะนำมาผสมผสานควบคู่ไปกับวิธีเดิมก็ได้ แต่สิ่งที่ควรยึดถือไว้เสมอไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม ก็คือการทำอย่างต่อเนื่อง หรืออาจเพิ่มเติมวิธีใหม่ๆ ที่ช่วยเก็บเงินโดยอัตโนมัติ อย่างการฝากประจำ การลงทุนแบบ DCA รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ควรลงทุนไว้ไม่ให้ขาดตอน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเราเอง 

สุดท้ายแล้วในวิธีการปั้นนิสัยเหล่านี้ ต้องไม่ลืมว่าหัวใจสำคัญของการออมนั้นอยู่ที่วินัย ไม่ใช่จำนวนเงิน เราจึงควรพุ่งเป้าไปที่ความสม่ำเสมอ โดยไม่เปรียบเทียบจำนวนเงินกับผู้อื่น และอาจปรับแผนการออมให้เหมาะกับสถานะการเงินของแต่ละช่วง เพื่อให้เรายังสามารถใช้จ่ายในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ไม่ตึงเครียดจนเกินไป และสามารถทำต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ปูทางไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในภายภาคหน้าได้ในที่สุด

รู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/provident-fund

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.principal.th  หรือโทร 02-686-9595

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Ref: https://www.ncb.co.th/ncb-infographic/5-ni-sai-tam-jep-gep-ngern-mai-daai, https://moneyhub.in.th/article/saving-money-habit/, https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?innerMenuId=1&name=wealth_saving