บลจ. พรินซิเพิล คว้ารางวัลเกียรติยศ Best Asset Management Company Awards ประจำปี 2566 จากงาน SET Awards 2023

SET Award cover

p1

 

บลจ. พรินซิเพิล ชูความสำเร็จส่งท้ายปี คว้ารางวัลเกียรติยศ Best Asset Management Company Awards ประจำปี 2566 จากงาน SET Awards 2023

ตอกย้ำศักยภาพและความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการกองทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยและร่วมยกระดับมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นแก่การบริหารจัดการกองทุนรวม

 

p3


นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บลจ. พรินซิเพิล ประสบความสำเร็จและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล Best Asset Management Company Awards ประจำปี 2566 ในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2023 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยม ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งปีที่ตอกย้ำถึงการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำที่มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนสร้างมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นแก่การบริหารจัดการกองทุนรวม


ความสำเร็จดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกองทุน ผ่านจุดเด่นของ บลจ. พรินซิเพิล 3 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีคุณภาพ อาทิ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ) ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับโลกมากมาย ฯลฯ 2) การบริหารจัดการกองทุนด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก โดย บลจ. พรินซิเพิล อยู่ในเครือ Principal Financial Group กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 และ 3) ช่องทางดิจิทัล โดยมีแอปพลิเคชัน Principal TH แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากองทุนรวมและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. พรินซิเพิล ลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา และช่องทาง Social media อื่นๆ ได้แก่ Facebook, YouTube และ Line official ให้ลูกค้าและผู้ลงทุนติดตามข่าวสารจาก บลจ. พรินซิเพิล ได้อย่างใกล้ชิด


ขณะที่หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในปีนี้ พิจารณาจากผลตอบแทนการดำเนินงานในการบริหารกองทุนอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ กองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ รวมถึงหากมีกองทุนผสมตราสารทุนและตราสารหนี้ก็จะนำมาพิจารณาด้วย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อาทิ ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกองทุน, จำนวนกองทุน, การเติบโตของจำนวนกองทุน, ความสามารถการระดมทุนเงินลงทุน ฯลฯ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี บทบาทการช่วยส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการลงทุนแก่นักลงทุน และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนอย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารงานตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน 
 “การได้รับรางวัล Best Asset Management Company Awards ในปีนี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความตั้งใจบริหารจัดการกองทุนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และ บลจ. พรินซิเพิล มุ่งมั่นที่สร้างผลการดำเนินงานและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนรวมให้เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย” นายจุมพล กล่าว 


คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน