สำคัญ! โปรดกรอกข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีของท่าน

notice TH โปรดกรอกข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีของท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ตาม พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีของลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.พรินซิเพิล

โดยท่านสามารถทำตามขั้นตอนใน แอปพลิเคชั่น Principal TH ดั่งต่อไปนี้ 

 

p1

1. เข้าไปที่ “เมนู” และ เลือก “ตั้งค่าและความปลอดภัย”

 

p2

2. เข้าไปที่ “การจัดการนโยบายส่วนบุคคล” ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

 

p3

3. เลือก “แบบฟอร์ม CRS” 

 

p4

4. กรอกแบบฟอร์ม CRS ให้ครบถ้วน และยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้เกณฑ์ FATCA และ CRS

 

หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-686-9500

หรือเว็บไซต์ https://www.principal.th/