กองทุน PRINCIPAL GESG โอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว IPO 9-18 พฤษภาคม 2565

Principal-GESG-web

กองทุน PRINCIPAL GESG โอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว พร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มั่งคั่ง

เทรนด์การลงทุนในธีม ESG เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่โลกอย่างยั่งยืน เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศ หลายธุรกิจที่ทำ ESG ก็มีผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับการริเริ่มด้านความสามารถอย่างยั่งยืนของบริษัท (Sustainability) ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมให้เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีหลัง (source : NYU Stern School of Business)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ก็เห็นในความสำคัญนี้ จึงเปิดเสนอขายกองทุน Principal Global Equity ESG Fund หรือ PRINCIPAL GESG ลงทุนในกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growthโดยมีเป้าหลายหลักคือ โอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาว และสนับสนุนการแก้ปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นความท้าทายระดับโลก

ร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับโอกาสได้ผลตอบแทนที่มั่งคั่ง เพียงมาลงทุนในกองทุนน้องใหม่อย่าง PRINCIPAL GESG ซึ่งจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 9-18 พฤษภาคมนี้ โดยสามารถซื้อได้ที่ CIMB Thai, พันธมิตรทางธุรกิจ หรือซื้อผ่านแอป Principal TH 

พิเศษ! รับฟรีทันที กองทุน PRINCIPAL DPLUS-A 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีในแอป Principal TH ตั้งแต่ 9-18 พฤษภาคม 2565 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีแอป Principal TH มาก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

(โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิ์ด้านล่างสุด)

ดาวโหลดแอป Principal TH ได้ที่ Download

ทำไม ESG น่าสนใจ

1.เพราะ ESG เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ เนื่องจากแนวโน้มในภาคอุตสาหกรรมกำลังเคลื่อนไปสู่การลงทุนเพื่อรับผิดชอบต่อโลกมากขึ้น

2.ทั่วโลกมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ากองทุนยั่งยืน (Sustainability Fund) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสหรัฐฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (Bloomberg, data as of 30 April 2022)

3. คาดการณ์ AUM ของกองทุนยั่งยืนโต ESG 15% ต่อปี เพิ่มขึ้น สู่ 53 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็น 1 ใน 3 ของกองทุนทั้งหมดทั่วโลก ภายในปี 2025 (Source: https://www.bloomberg.com/professional/blog/esg-assets-may-hit-53-trill…;
Data as of February 23, 2021 )

4.Net Zero Emission นโยบายที่ขับเคลื่อนให้หุ้นยั่งยืนมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว โดยมีมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลกที่ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 

นโยบายการลงทุน GESG

ลงทุนในกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth ซึ่งมีปรัชญาการลงทุนว่า

“เราเชื่อว่า มีเพียงบริษัทที่มีเป้าหมายดำเนินธุรกิจในระยะยาวและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น ที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าและยั่งยืนได้ในระยะยาว”

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth มีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่น “ดีกว่า” ดัชนีอ้างอิงตั้งแต่ปี 2017 โดยปี 2021 ผลตอบแทน 19.3%, ปี 2020 ผลตอบแทน 27.5%, ปี 2019 ผลตอบแทน 31%, ปี 2018 ผลตอบแทน -3.3% และปี 2017 ผลตอบแทน 28.8% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบ (Benchmark เท่ากับ 18.5%,16.3%, 26.6%, -9.4% และ 24.0% ตามลำดับ) (Source: Schroders Global Sustainable growth presentation as of March 2022)


การันตีด้วยการได้รับคะแนนความยั่งยืนจาก Morningstar และ Sustainability ระดับ 5 
(ผลการดำเนินย้อนหลังของกองทุนหลักโดดเด่นที่ดีกว่าดัชนีอ้างอิง 5 ปีย้อนหลังติดต่อกันได้รับรางวัล Overall Morningstar Rating 5 ดาว และ Morningstar sustainability rating ระดับ 5 (ที่มา : Morningstar, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

เบื้องหลังผลงานที่เป็นไปในทิศทางบวกนี้ คือการดูแลกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพของทีมการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก พร้อมด้วยนักวิเคราะห์มากกว่า 100 คนทั่วโลก 
 

แนวทางการลงทุน GESG

กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth กระบวนการลงทุน คัดเลือกหุ้นยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกแบบ Bottom-up ผ่านกรอบแนวคิด SQ Framework ที่คิดค้นโดย Schroders แบ่งเป็น 4 กระบวนการ

1.Idea Generation: ใช้ความสามารถและการร่วมมือของทีมงานนักวิเคราะห์ทั่วโลกของ Schroders ในการคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมจะไปลงทุน ผ่าน 3 เงื่อนไขคือ ต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง, โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีปัญหาด้าน ESG

2.Sustainability: คัดกรองหุ้นยั่งยืนผ่านกระบวนการวิเคราะห์ Sustainable Quotient (SQ) คือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ, ใช้เกณฑ์วัดมาตรฐานที่สูง, วิเคราะห์แบบ Forward Looking ในระยะยาว

3.Portfolio Construction: มีปัจจัย 4 ข้อในการให้น้ำหนักหุ้นในพอร์ต คือปัจจัยด้านพื้นฐานของบริษัท การประเมินมูลค่า  ความเชื่อมั่นต่อบริษัท และสภาพคล่อง โดยในพอร์ตการลงทุนจะมีอยู่ประมาณ 30-50 บริษัท

4.Sustainable Investor Group: พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับธุรกิจเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว
 

ทำไมควรลงทุนผ่าน ESG

- ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และยังคัดเลือกบริษัทเหล่านั้นด้วยการวิเคราะห์ในเชิงลึกแบบ Bottom-up ผ่านกรอบแนวคิด SQ Framework

- ได้มีโอกาสลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเติบโต สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในมุมกว้าง 
มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

- กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่น “ดีกว่า” ดัชนีอ้างอิงตั้งแต่ปี 2017 โดยปี 2021 ผลตอบแทน 19.3%, ปี 2020 ผลตอบแทน 27.5%, ปี 2019 ผลตอบแทน 31%, ปี 2018 ผลตอบแทน -3.3% และปี 2017 ผลตอบแทน 28.8% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบ (Benchmark เท่ากับ 18.5%,16.3%, 26.6%, -9.4% และ 24.0% ตามลำดับ) (Source: Schroders Global Sustainable growth presentation as of March 2022)


- ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักก็โดดเด่นดีกว่าดัชนีอ้างอิง 5 ปีย้อนหลังติดต่อกัน และได้รับรางวัล Overall Morningstar Rating 5 ดาว และ Morningstar Sustainability Rating 5 ดาว (ที่มา : Morningstar, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
 

ผลการดำเนินงานย้อยหลัง ESG

ผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่น “ดีกว่า” ดัชนีอ้างอิงตั้งแต่ปี 2017 

ผลตอบแทนย้อนหลัง: ปี 2021 ผลตอบแทน 19.3%, ปี 2020 ผลตอบแทน 27.5%, ปี 2019 ผลตอบแทน 31%, ปี 2018 ผลตอบแทน -3.3% และปี 2017 ผลตอบแทน 28.8% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบ (Benchmark เท่ากับ 18.5%,16.3%, 26.6%, -9.4% และ 24.0% ตามลำดับ)

ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ยต่อปี: 3 ปีย้อนหลัง 19.2% ต่อปี, 5 ปีย้อนหลัง 17.1% ต่อปี และ 10 ปีย้อนหลัง 12.8% ต่อปี (Benchmark เท่ากับ 13.8%, 11.6% และ  10% ต่อปี ตามลำดับ)
(Source: Schroders Global Sustainable growth presentation as of March 2022)
 

ตัวอย่างหุ้น GESG


-TRANE Technologies: ผู้นำระบบปรับอากาศ HVAC (การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ) ซึ่งคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีการตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 gigaton ภายในปี 2030

-DEXCOM: อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมเชิงบวกให้กับสังคม โดยทำให้มีวิธีรักษาโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น และลดต้นทุนการรักษาให้ต่ำลงเพื่อให้คนเข้าถึงง่าย

-AIA: บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนายจ้างดีที่สุดในโลก (โดยนิตยสาร Forbes) และใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างมาก พร้อมให้ความมั่นคงแก่ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ไม่มีสวัสดิการหรือมาตรการช่วยเหลือประชากรในภาวะวิกฤต

-RECKITT BENCKISER: บริษัทเจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ที่ยกระดับพันธสัญญาเกี่ยวกับความยั่งยืนขึ้นทุกปี เพิ่มเม็ดเงินมาลงทุนในสินค้าที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และไม่มีสินค้าที่สังคมกังขาเลยในช่วง 3 ปีหลัง นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายตั้งเป้า 100%ของบรรจุภัณฑ์ของบริษัทจะต้องมาจาก วัสดุ reuse หรือ recycle ภายในปี 2025
 

ทำไม?

ดูแลโดยทีมการลงทุนจาก Schroders บริหารกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth  ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก พร้อมนักวิเคราะห์รวมกว่า 100 คนทั่วโลกเพื่อทำให้การลงทุนตอบโจทย์ทั้งเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสม และการมีส่วนสร้างโลกที่ยั่งยืน
.
PRINCIPAL GESG จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 9-18 พฤษภาคม 2565 ขั้นต่ำการลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ซื้อได้ที่ CIMB Thai, พันธมิตรทางธุรกิจ หรือซื้อผ่านแอป Principal TH 
.
พิเศษ! รับฟรีทันที กองทุน PRINCIPAL DPLUS-A 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีในแอป Principal TH ตั้งแต่ 9-18 พฤษภาคม 2565 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีแอป Principal TH มาก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
.
ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GESG-A หรือโทร 02-686-9595

 

พิเศษ! รับฟรีทันที กองทุน PRINCIPAL DPLUS-A 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีในแอป Principal TH ตั้งแต่ 9-18 พฤษภาคม 2565 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีแอป Principal TH มาก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

(โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิ์ด้านล่างสุด)

ดาวโหลดแอป Principal TH ได้ที่ Download

----------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด (“บริษัทจัดการ”)
  2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
  3. สำหรับลูกค้าของ บริษัทจัดการ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
  4. ผู้ที่สนใจ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  5. ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ทำการเปิดบัญชี ผ่าน แอปพลิเคชัน Principal TH แบบเสร็จสมบูรณ์ โดยที่จะต้องได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
  6. ในกรณีที่การสมัครเปิดบัญชีลงทุนไม่สมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่ บริษัทจัดการ จะมีการติดต่อกลับ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม ทางลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารกลับให้ทางเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันทำการหลังสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย โดยจะนับวันที่เปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์และได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’ โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
  7. ‘ผู้รับสิทธิ์’จะได้รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 200 บาท ภายใน 14 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
  8. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  9. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 9-18 พฤษภาคม 2565 หรือ จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1,000 คนแรกที่สมัครเท่านั้น
  10. บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

 

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH มาก่อน หากต้องการลงทุนกองทุน PRINCIPAL GESG ผ่านแอป Principal TH จะต้องทำการเปิดบัญชีก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติบัญชีจะใช้เวลาอนุมัติอย่างน้อย 1 วันทำการ (ทางเจ้าหน้าที่จะมีการติดต่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมในกรณีเปิดบัญชีไม่เสร็จสมบุรณ์)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว  / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต