เมื่อ SSF/RMF ลงทุนได้มากกว่าหุ้นไทย กระจายความเสี่ยงบ้างจะดีไหม?

เมื่อ SSF/RMF ลงทุนได้มากกว่าหุ้นไทย กระจายความเสี่ยงบ้างจะดีไหม?

โดย ดร.พรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย
       รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจรายย่อย บลจ. พรินซิเพิล จำกัด

Title alignment
CENTER
Media center image alignment
CENTER